Aboutbelgium.net

De startpagina voor het ganse gezin.

 

Voorwaarden en copyright

Alle rechten voorbehouden


Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Aboutbelgium.net is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Alle tekst en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Aboutbelgium.net, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Aboutbelgium.net is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website.
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze bezoekers.

Informatie voor de bezoekers.
Wij bewaren geen adressen, telefoonnummers, IP-adressen of e-mailadressen. Als een link is goedgekeurd en op de website geplaatst, dan verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

Tous droits réservés

Copyright

Ce site est protégé par copyright. Ce site est destiné à un usage privé ou interne de nos visiteurs, dont il n’est pas autorisé à reproduire le site autrement que par téléchargement et la visualisation sur un seul ordinateur et/ou imprimer une copie papier unique. Sans autorisation écrite préalable de Aboutbelgium.net on n’est pas autorisé à reproduire, transmettre ou rendre accessible sur un réseau toute page du site.

Tous les textes et les images sur ce site sont la propriété de Aboutbelgium.net sauf indication contraire. Sans la permission écrite de Aboutbelgium.net on n’est pas autorisé à utiliser ces marques.
Informations sur le site.

Ce site est destiné à fournir des informations à nos visiteurs.

Informations pour les visiteurs.

Nous ne conservons pas les adresses, les numéros de téléphone, les adresses IP et adresses e-mail. Si un lien a été approuvé et publié sur le site, nous supprimons ces informations de notre base de données.

 

 

 Deze pagina is een subpagina van de Startpagina About Belgium.

Algemene Voorwaarden

AboutBelgium Copyright